Skogsriket

Kollo lockar tjejer till skogen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
– Det skulle vara kul att få testa att köra i skogsmaskinssimulator, säger Linnéa Boström 12 år. I sommar erbjuds ett 20-tal tjejer några dagars skogskollo på Södra Viken. – En del av syftet är att bryta machostämpeln i branschen, säger Agneta Larsen från Skogsriket Värmland. De är en av arrangörerna bakom skogskollot som arrangeras för första gången i början av augusti tillsammans med Skogen i skolan och Södra vikens naturbruksgymnasium. / NWT
Uppdaterad:

Från prat till resultat på Skogsriketkonferensen i Sigtuna

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson presenterade 2011 en ny vision: Skogsriket - med värden för världen. Skogsriket har det hållbara brukandet och de två jämställda skogspolitiska målen för produktion och miljö som bas. Under hösten arrangerar Skogsstyrelsen fem regionala Skogsriketkonferenser runt om i landet, varav en i Sigtuna. På agendan fanns bl.a miljömålsberedningen, nyckelbiotoper, Skogen i Skolan, kommunalt skogsbruk, laserscanning och utdelning av Skogsstyrelsens förtjänstmedalj.
Uppdaterad:

Framtidens skogsrike formas nu - från prat till resultat

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogsstyrelsen ordnar en Skogsriket-konferens i Sigtuna den 3/12 där bland andra Skogen i Skolans Nationella kansli kommer att medverka. Det blir information om Skogsriket, dialog om miljöhänsyn, miljömålsberedningen, biologisk mångfald, skogsbruk ur ett kommunalt perspektiv, laserscanning, tankar från näringen och utdelning av Skogsstyrelsens förtjänstmedalj. / Skogsstyrelsen
Uppdaterad: