skogsmiljö

Undervisning i naturen väcker elevers intresse för växter och miljöfrågor

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Elever som får möjlighet att vistas i naturmiljöer får ett ökat intresse för träd och växter och ett större engagemang för miljöfrågor och människans påverkan på miljön. Det konstaterar Margaretha Häggström som har forskat om barns relationer till skogsmiljöer. / Skolporten
Uppdaterad:

Medicinska bevis för att naturen läker

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog, är mycket viktigt för dagens stressade människor. Det har Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU. Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell skogsmiljö med fågelkvitter m.m. än i en lugn inomhusmiljö utan naturljud. Läs mer på slu.se.
Uppdaterad: