Skogen i Skolan

Ut-o-lek : plan för genomförande av särskilda åtgärder för barn i fem naturreservat i Stockholms län

Written by admin On the 0 Comments
Länsstyrelsen i Stockholms län avser att genomföra särskilda åtgärder för barn i ett urval av naturreservat i länet genom pilotprojektet Ut-o-lek. Syftet är att stimulera barn till mer lek utomhus och att öka barnens intresse för naturen och därmed i förlängningen för samhällets hållbara utveckling. (pdf) / Länsstyrelsen Stockholms län
Uppdaterad:

Nationella kansliet mötte norska Laere om skogen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
- Vi fortsätter det fruktbara samarbetet mellan Norge och Sverige med det gemensamma målet att föra ut kunskap om och intresse för skogen, säger Bjørn Helge Bjørnstad, seniorprojektledare. Sedan många år tillbaka samarbetar svenska Skogen i Skolan med den norska motsvarigheten Laere om skogen. SiS ingår liksom Laere om skogen i nätverket LEAF (Learning About Forests) som i sin tur ingår i organisationen FEE (Foundation for Environmental Education). Ett resultat av detta är planteringen av 70.000 träd som elever har gjort i flera av SiS regioner sedan ett antal år tillbaka.
Uppdaterad:

Skogen i Skolan firar 40 år

Written by admin On the 0 Comments
Skogen i Skolan, som drivs av Föreningen Skogen, vill sprida kunskap och gör det i ett samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. - Skogen i Skolan finns över hela landet och firar i år 40 år. Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik, berättar Åsa Godeau, ny verksamhetsledare på Skogen i Skolan. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder vi utomhusbaserat lärande som redskap. Skogen i Skolan erbjuder seminarier för skolledare, rektorer, studie- och yrkesvägledare och givetvis lärare. / Skog och mark, SvD
Uppdaterad:

Lärare på inspirationsdag i skogen!

Written by Erika Nilsson On the 0 Comments
Åsele kommungrupp i Västerbotten, bjöd ut hela lärarlaget från Centralskolan till ett inspirationspass i Skogen i Skolans tecken. Under en eftermiddag fick 25 lärare och skolans rektor chans att bekanta sig med den skolskog som kommungruppen gjort i ordning till kommunens skolor.
Uppdaterad:

Politik som stödjer friluftslivet

Written by admin On the 0 Comments
Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för friluftslivets aktörer. Skogsstyrelsen och Skogen i Skolan är en del av detta. / Naturvårdsverket
Uppdaterad:

Nya digitala mobilguider till natur och kultur i Stockholm

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Upptäck mer av kultur- och naturhistoriska platser i Stockholmsområdet med hjälp av landskapsguider i mobilen. Stockholms läns museum och Naturhistoriska riksmuseet lanserar nya mobilguider till åtta populära besöksmål i Stockholm. Guiderna samlas under namnet Berättelser i landskapet och nås via appen OnSpotStory. / Naturhistoriska Riksmuséet
Uppdaterad:

Hur vet träden när det är höst?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Hur påverkar klimatförändringen växtsäsongens slut? Välkommen att vara med i ett forskningsprojekt som handlar om hur hösten utvecklas i hela landet. Påverkas lövträd olika av ett förändrat klimat och hur skiljer det sig trädens reaktioner åt mellan olika delar av landet? Finns det höst-gener? Hur kan vi använda satelliter för att följa höstens utveckling? Vill du hjälpa forskarna att förstå hur klimatet förändrar hösten? Var med i ForskarFredags höstförsök under september-oktober och medverka i riktig forskning.
Uppdaterad:

Möt Skogsstyrelsens SiS-samordnare och mångfaldsansvarig på Jägareförbundet

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Nationella kansliet för Skogen i Skolan har träffat Lis Boje, Skogsstyrelsens samordnare och Tamisha Kindberg som är mångfaldsansvarig på Svenska Jägareförbundet. Förutom att samordna Skogsstyrelsens personal som arbetar i Skogen i Skolans regioner är Lis också forskare på Linnéuniversitetet. Tamisha arbetar med att få ungdomar intresserade av friluftsliv och att tillgänglighetsanpassa aktiviteter som Jägarförbundet anordnar.
Uppdaterad:

Sidor