SKL

Landets bästa skolkommuner

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Vellinge, Nykvarn och Nacka toppar SKL:s rangordning av landets skolkommuner. Det visar Öppna jämförelser – Grundskola 2016, som i år har temat Nyanlända elever. / SKL
Uppdaterad:

Demokratidagen 2016

Written by admin On the 0 Comments
Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar årets Demokratidag den 6 april på Clarion Hotel Stockholm. Seminarierna har teman som till exempel hur man kan förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism, det nya politiska landskapets utmaningar och hur styrs och granskas kommunala bolag? / SKL
Uppdaterad:

Utbildning – nyckeln till arbete

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
En ny studie från SKL understryker vikten av gymnasieutbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Vi presenterar också hur projektet Plug In bidrar till att få elever att fullfölja gymnasiet. / SKL
Uppdaterad:

Läraryrkets attraktivitet i fokus i förlängt läraravtal

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Sveriges Kommuner och Landsting och de två lärarorganisationerna – Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund - har igår kväll kommit överens om ett förlängt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och tar sikte på förbättrade resultat i skolan och ökad attraktivitet för läraryrket. / SKL
Uppdaterad:

Att mäta skolresultat – vad, hur och varför?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Svenska skolresultat faller i internationella undersökningar. Samtidigt visar betyg och nationella prov stabila resultat. Hur ska våra nationella system utformas för att ge en rättvisande bild av skolresultaten? Och vad ska vi mäta för att följa det som ska förbättras? Frukostseminariet diskuterar även om dagens ungdomsarbetslöshet beror på fallande skolresultat eller problem att matcha kompetens med jobb. Mäter dagens skolsystem den kompetens de växande svenska företagen efterfrågar? / SKL
Uppdaterad:

Skolans heta frågor på Skolriksdagen 27-28 april

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Ministrar, generaldirektörer och skolans ledare diskuterar skolans viktigaste framtidsfrågor. Mängder av föreläsningar, diskussioner och debatter med kunniga talare i de mest brännande frågorna: hur stat och huvudmän tillsammans kan förbättra skolans resultat, stöd till elever med särskilda behov, att arbeta med nyanlända elever, framgångsrikt arbete i förskolan, digitala verktyg i undervisningen, presentation av Öppna jämförelser grundskola 2015. / SKL
Uppdaterad:

”Vad gör försteläraren” – konferens om karriärvägar i skolan

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Idag finns cirka 12 000 förstelärare och lektorer i Sverige. Alla har olika uppgifter och ansvar. På en konferens i Göteborg arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket och Friskolornas Riksförbund utbyter skolans huvudmän erfarenheter och diskuterar hur man kan arbeta för att förstelärarnas och lektorernas arbete ska ge största möjliga nytta för skolverksamheten och elevernas målupp­fyllelse. I samband med konferensen berättar Skolverket om delar av den kommande rapporten "Vad gör försteläraren". / SKL
Uppdaterad: