projekt

Utbildning – nyckeln till arbete

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
En ny studie från SKL understryker vikten av gymnasieutbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Vi presenterar också hur projektet Plug In bidrar till att få elever att fullfölja gymnasiet. / SKL
Uppdaterad:

Inbjudan till projekt om naturvägledning för barn och unga

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Nordiska ministerrådet har beviljat medel till ett projekt som ska inspirera till och stödja utveckling av naturvägledning för barn och unga i Norden. Projektet ska samla goda exempel på och erfarenheter av naturvägledning för barn och unga, för att vidareutveckla och sprida metoderna bland naturvägledare i de nordiska länderna.
Uppdaterad: