Norden

Dansk skolklass vinner Stora nordiska klimatduellen

Written by admin On the 0 Comments
"Hållbarhet är när du sparar till kommande generationer". Så enkelt kan det sägas, om man frågar den kommande generationen i danska Krogårdskolans klass 7.C. Klassen har precis vunnit den första rundan i Stora nordiska klimatduellen, det vill säga en lärandebaserad duell för 12-14-åringar i hela Norden, som handlar om att spara energi och lära sig om dagens klimatutmaningar. Klimatduellen ingår i de nordiska statsministrarnas gemensamma satsning "The Nordic Region - leading in green growth", ett initiativ för att främja Nordens gröna utvecklingspotential. / Nordiska rådet
Uppdaterad:

Inbjudan till projekt om naturvägledning för barn och unga

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Nordiska ministerrådet har beviljat medel till ett projekt som ska inspirera till och stödja utveckling av naturvägledning för barn och unga i Norden. Projektet ska samla goda exempel på och erfarenheter av naturvägledning för barn och unga, för att vidareutveckla och sprida metoderna bland naturvägledare i de nordiska länderna.
Uppdaterad: