nationella kansliet

Möjlighet att söka medel från Ljungbergsfonden under 2016

Hej,

Under 2016 kommer nationella kansliet att förmedla 100 000 kr (liknande som under 2015) från Ljungbergsfonden till skolprojekt/aktiviteter. Ni som kan söka måste dock ha Stora Ensos verksamheter inom era regioner, då ett av kriterierna är att  synliggöra Stora Enso. Självklart även att synliggöra Skogen i Skolan. Maxbelopp att söka per skolprojekt är 20 000 kr.

Ansökningar kan innefatta aktiviteter som exempelvis:

* Studiebesök på Stora Enso AB

* Studiebesök på avverkningsplats Stora Enso AB (timmertransport m.m.)

Publicerad:

Möjligheter att söka medel från Ljungbergsfonden under 2017

Hej!

Under 2017 kommer nationella kansliet att förmedla 100 000 kr (som tidigare år) från Ljungbergsfonden till olika skolprojekt/aktiviteter. Ni som kan söka måste dock ha Stora Ensos verksamheter inom era regioner, då ett av kriterierna är att synliggöra Stora Enso. Självklart även att synliggöra Skogen i Skolan. Maxbelopp att söka per skolprojekt är 20 000 kr.

Publicerad:

Skogen i Skolan i nationella skogsprogrammet

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogen är en oerhört viktig näring för Sverige och skogen spelar dessutom en viktig roll för att uppnå ett hållbart samhälle i framtiden. Att ersätta fossila bränslen och material med förnyelsebart är viktigt för klimatet och skogen är nyckeln till detta. Dessutom pratar man ju om skogens alla värden, inte bara de ekonomiska och ekologiska utan också de sociala värdena. Allt fler vill använda skogen till alltmer saker. Hur ska det gå till? - Läs mer på Nationella kansliets blogg
Uppdaterad:

Storstadsbarn i produktionsskogen – samverkan skola-arbetsliv

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Under hösten har sjuorna på Kungsholmens grundskola varit i Tyresta nationalpark och tittat på naturskogen. Därför tyckte NO-läraren Wilhelmina Walentin att det kunde vara bra att under våren besöka en produktionsskog och se och diskutera skillnaden mellan brukad skog och naturskog. Och varför inte kombinera detta med att också plocka in lite arbetsliv i skolan och på så vis slå två flugor i en smäll? Tillsammans med Skogen i Skolans storstadsprojekt och Stora Enso planerades därför ett studiebesök vid en avverkning i Sparrsätra utanför Enköping. / Läs mer på Nationella kansliets blogg!
Uppdaterad:

Då var den äntligen här, dagen vi alla väntat på!

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogen i Skolans nationella kansli arrangerade en studiedag den 19 april tillsammans med Kompetensforum Uppsala län (SLU Uppsala och Regionförbundet Uppsala län) om framtidens skogliga arbetsliv, från tallplanta till forskning. Tanken var att visa upp den fantastiska bredd av yrken och karriärsmöjligheter som skogssektorn erbjuder idag och i framtiden. Målgruppen var studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare i Uppsala län och syftet med dagen var att deltagarna skulle få uppleva, lära sig mer om och inspireras av möjligheter som den skogliga arbetsmarknaden ger. Vi ville med detta presentera en röd tråd från det traditionella skogsbruket till forskning och IT-utvecklingen inom branschen. - Läs mer på Nationella kansliets blogg!
Uppdaterad:

Skoglig speed-dejting för studie- och yrkesvägledare

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogssektorn är i skriande behov av fler medarbetare och skogsutbildningarna får allt färre studenter. Skolans studie- och yrkesvägledning har en viktig roll i att ge ungdomarna rätt kunskap om utbildningar och jobb. Därför ordnade Skogen i Skolan tillsammans med SLU Uppsala och Regionförbundet Uppsala län, en inspirationsdag om skogssektorns nutida och framtida yrkes- och karriärsmöjligheter.
Uppdaterad:

Sidor