Lunds universitet

Barns relation till naturen nyckel till hållbart skogsbruk

Written by admin On the 0 Comments
Barns relation till naturen är inte bara viktigt för deras välbefinnande utan också för att skapa ett mer hållbart skogsbruk, visar ny forskning från Lunds universitet. Studien visar också att sådant som föräldrarnas utbildning, inkomst och yrke påverkar hur barnen upplever och relaterar till skogen.
Uppdaterad: