Lärarnas Riksförbund

Läraryrkets attraktivitet i fokus i förlängt läraravtal

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Sveriges Kommuner och Landsting och de två lärarorganisationerna – Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund - har igår kväll kommit överens om ett förlängt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och tar sikte på förbättrade resultat i skolan och ökad attraktivitet för läraryrket. / SKL
Uppdaterad:

Många lärarstudenter har höga meritvärden

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Lärarnas Riksförbund presenterar idag en ny rapport som analyserar vilka som valt lärarutbildningen. Undersökning visar att det finns ett stort antal lärarstudenter med höga meritvärden. Fler än 500 antagna studenter (hösten 2014) har ett meritvärde på 20 eller mer – alltså höga betyg i samtliga ämnen. / Lärarnas Riksförbund
Uppdaterad: