Landshypotek Bank

Landshypotek Bank premierar unga nytänkare inom jord- och skogsbruk

Written by admin On the 0 Comments
Landshypotek Banks nya stipendium inom jord och skog har nu öppnat för ansökningar till 2019 års stipendieutdelning. Prissumman på 10 000 kr går till en student som med nya idéer och infallsvinklar bidragit till ny kunskap inom jord- och skogsbruk och dess framtid. / Landshypotek Bank
Uppdaterad: