Kristianstad

Välkomna på invigning av Biosfärlägret 2016!

Written by admin On the 0 Comments
Som en del i naturum Vattenrikets verksamhet erbjuder varje sommar ett Biosfärläger. Här får sommarlovslediga barn på 10-13 år lära mer om natur och människa i Vattenriket. I år kommer 33 deltagare och fem sommarjobbare att upptäcka Vattenriket tillsammans med Josefin Svensson och Sam Peterson från naturum Vattenriket. / Kristianstads kommun
Uppdaterad:

Tankesmedjan - Utemiljöns plats i lärarutbildningen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Att jobba utomhus börjar slå rot i skola och förskola – precis som inom museipedagogiken, naturvägledningen och föreningslivet. Man vill levandegöra natur och kulturarvet och främja en mer rörelseintensiv miljö för lärandet. Dessutom ser man utomhusvistelsen i sig som ett sätt att bidra till sunda levnadsvanor. På den här tankesmedjan står ämnesdidaktiken i fokus. Bland de skolämnen som flyttar ut finns matematiken. Bakom arrangemanget står nätverket Utenavet där bland andra Skogen i Skolan ingår. Länk till Utenavets webbplats.
Uppdaterad: