invigning

Skolbänken byts mot läran vid träd

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Onsdagsmorgonen blev extra festlig på Hedens skola när invigningsbandet klipptes till skolans nya och natursköna klassrum. För drygt ett år sedan nappade skolan på "Skogen i skolan" som är ett nationellt samverkansprogram mellan skolor och Sveriges skogliga intressenter. I skogsområdet intill har några grillplatser byggts upp, ett vindskydd och ett flertal undervisningstavlor. Förhoppningen är att minst en lektion i veckan ska hållas i skogen, beroende på hur vädret ter sig. – Vissa årstider blir det mer intensivt och andra lite mindre. Nu kommer eleverna inte bara att lära sig i klassrummet. De kommer lära sig utanför skolans väggar också. Det gäller att ta vara på den kunskap som finns utanför, säger rektorn för skolan, Maria Larsson Palo./ NSD.se
Uppdaterad:

Utmärkelser delades ut och nyheter spreds på invigningen av Skogsnäringsveckan

Written by admin On the 0 Comments
Dagen inleddes för Föreningen Skogens medlemmar med ett årsmöte som följdes av fyra parallella seminarier. Göran Persson, styrelseordförande Sveaskog, höll ett invigningstal med svaveldirektivet som en av skogsnäringens utmaningar. Därefter delade landsbygdsminister Eskil Erlandsson ut utmärkelser och berättade om ett nytt nationellt skogsprogram. Efter Marie S. Arwidson övertar Carina Håkansson posten som vd för Skogsindustrierna. Dagen avslutades med att deltagarna fick se Tree Hotel i Harads, ett internationellt känt hotell i Norrlands trädkronor.
Uppdaterad: