insekt

Skolelever hjälper forskare att kartlägga insektslivet i ekarnas höstlöv

Written by admin On the 0 Comments
Just nu samlar tusentals skolelever in ekblad och skickar dem i paket till forskare för analys. Eleverna deltar i medborgarforskning där de hjälper forskare att förstå hur klimatförändringen påverkar hösten och den biologiska mångfald som finns på ekar. Även allmänheten kan bidra med observationer. / SLU
Uppdaterad: