gymnasieutbildning

Utbildning – nyckeln till arbete

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
En ny studie från SKL understryker vikten av gymnasieutbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Vi presenterar också hur projektet Plug In bidrar till att få elever att fullfölja gymnasiet. / SKL
Uppdaterad: