gymnasieelever

Här kan gymnasieeleverna få smak på framtidens forskning

Written by admin On the 0 Comments
Gymnasieelever från Soltorgsgymnasiet i Borlänge och Polhemsskolan i Gävle får i samarbete med Högskolan i Dalarna chans att bedriva forskningsprojekt om bland annat solcellsforskning, skogsteknik och insekter. En grupp har gjort en sammanfattning om skog och dess koldioxidsänkande funktion./ Högskolan i Dalarna
Uppdaterad:

Gymnasieelevers attityder till jobb inom skogsbranschen

Written by admin On the 0 Comments
I Sandra Abrahamssons och Viktor Nilssons examensarbete på Jägmästarprogrammet på SLU kan du läsa om gymnasieelevers attityder till jobb inom skogsbranschen. Syftet är även att beskriva gemensamma nämnare för de ungdomar som kan tänka sig en skoglig bana. Detta i sin tur syftar till att ge underlag för effektivare informationsinsatser om det svenska skogsbruket i syfte att öka ungdomars vilja att söka sig till denna bransch. / SLU
Uppdaterad: