guldkvisten

Rolf Holmgren, intitiativtagare till Skogen i Skolan har gått ur tiden

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Rolf Holmgren avled hastigt på Norrlands universitetssjukhus den 21 oktober i en ålder av 82 år. Närmast anhöriga är hustrun Jeanne och barnen Anna-Lena och Alf Johan. Rolf blev fortbildningskonsulent i Gävleborgs länsskolenämnd. Där blev han initiativtagare till projektet Skogen i skolan, ett projekt som blev riksomfattande och som fortgått ända sedan dess. Rolf erhöll Guldkvisten ur Drottning Silvias hand för detta arbete.
Uppdaterad:

Birgitta Wilhelmsson tog emot Guldkvisten på Skogsnäringsveckan

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut Guldkvisten till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk. H.K.H. Prins Carl Philip delade idag, den 17 april, ut denna utmärkelse till utvecklingsledare Birgitta Wilhelmsson för hennes arbete i Skogen i Skolan. Genom att utveckla moderna läromedel och med egen forskning lockar hon skolor, lärare och elever att utnyttja skogen i undervisningen.
Uppdaterad:

Skogen i Skolans fd verksamhetsledare Birgitta Wilhemsson tilldelas Guldkvisten

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning ("aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen"). Priset består av en nål, modell större samt diplom. Fd verksamhetsledare Birgitta Wilhelmsson, Skogen i Skolan är en av de tre som får Guldkvisten för år 2011.
Uppdaterad: