Friluftslivets pedagogik

Friluftslivets pedagogik En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Friluftslivets pedagogik inkluderar inte bara naturkunskap, friluftsteknik och utomhuspedagogik utan också ekologi, humanekologi, geografi, miljö- och samhällsfrågor, historia, hälsa, biologi, slöjd och massor med praktiska aktiviteter - såväl för det tätortsnära som det fjärran friluftslandskapet. / Liber
Uppdaterad: