Börje Börjesson

Börje Börjesson: fler skogliga studenter ger ett bättre Sverige

Written by admin On the 0 Comments
Börje Börjesson är nyutnämnd prefekt för Skogsmästarskolan. - Vi behöver bredda och förstärka rekryteringen till våra skogliga utbildningar. Studenterna får en oslagbar kombination av god akademisk utbildning kombinerad med en stark och tydlig yrkesprofil.
Uppdaterad:

Börje Börjesson tilldelades Silverkvisten på seminarium om skogskommunikation

Written by admin On the 0 Comments
Börje Börjesson, ställföreträdande prefekt på Skogsmästarskolan fick utmärkelsen Silverkvisten från Föreningen Skogen på seminariet "Kommunikation om skog - i skogen". Seminariet arrangerades av Föreningen Skogen, Skogen i Skolan och CNV, Centrum för naturvägledning. Börje har länge arbetat för att få ett mer jämställt perspektiv i Skogsmästarprogrammet. - Jag är både tacksam och rörd för Silverkvisten. Vi strävar efter att få ett jämnare resultat på våra ansökningar till utbildningen vad gäller jämställdhet och arbetar kontinuerligt med genus och lika villkor, sa Börje Börjesson. Åsa Godeau, verksamhetsledare för Skogen i Skolan, läste motiveringen och förrättade utmärkelsen.
Uppdaterad: