16 maj

Inspirationsdagar med Örebro universitet

Inspirationsdagar med Örebro universitet
Foto: Stina Viberg

Skogen i Skolan Örebro har träffat lärarstudenter F-3 och idrottslärare vid flera insprationsdagar med Örebro universitet. Alla studenter fick ta del av Skogen i Skolans materialbank för att blir inspirerade att genomföra aktiviteter i skogen som är direkt kopplade till läroplanen.

Vårt fokus för F-3 lärarna var att visa aktiviteter som berör många olika ämnen och har olika tempon. De blivande idrottslärarna läste en friluftskurs och därför kopplades dagens innehåll till det. Vi pratade även om vilka hälsofrämjande effekter skogen har på människan.

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran