Framtidens skogliga arbetsliv, från tallplanta till forskning!

Written by Anna Malmström On the 0 Comments

Hur förmedlas bilden om skogssektorn egentligen till dagens ungdomar? Är det fortfarande en mycket traditionell bild vi ger dem, den att jobb kopplat till skog är tungt, smutsigt och slitigt och passar bäst för män? Om det är så, vill vi inom Skogen i Skolan vara en av dem som som är med och ändrar på detta!

Orsaken till ungdomars val av utbildning och yrke är många, men jag anser att skolans studie- och yrkesvägledning har en viktigt roll i att ge ungdomarna rätt kunskap om var framtidens jobb finns. Det är därför av stor vikt att skolans personal är uppdaterade på hur skogssektorn ser ut och vilka fantastiska yrkes- och karriärsmöjligheter den erbjuder idag och i framtiden .

I morgon, den 19 april  2016 arrangerar därför Skogen i Skolans nationella kansli tillsammans med SLU Uppsala och Regionförbundet Uppsala län en inspirationsdag  med skogliga studiebesök för studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare.

Syftet med dagen är att deltagarna ska få uppleva, lära sig mer om och inspireras av  möjligheter som den skogliga arbetsmarknaden ger. Vi vill presentera en röd tråd från det traditionella skogsbruket till forskning och IT-utvecklingen inom branschen.

Vi börjar med att besöka Mellanskog, som har specialiserat sig på digital teknik för att öka produktiviteten i skogsbruket. Mellanskog ligger i framkant och arbetar bland annat med appar, digitala kartlager och skogsägarplaner. Målet är att det mesta av planering och administration kan göras direkt i skogen eller hemma hos skogsägaren. Utvecklingen kräver delvis helt nya kompetenser både för utveckling och användning av verktygen.

Då vi besöker Sveaskog ute i fält får vi, efter en introduktion till företaget, möjlighet att "speeddejta" några medarbetare med olika yrken som berättar om sin vardag och bakgrund. Medarbetare och chefer beskriver den breda palett av yrken som finns på ett skogsbolag idag, och hur arbetsmarknaden ser ut nu och framöver. Om vi har tur finns det ett maskinlag på plats som visar hur skogsråvaran avverkas innan den transporteras till kund för vidareförädling.

Slutligen besöker vi Stora Ensos Innovationscenter för biomaterial, ett helt nytt centrum för forskning, tillämpning, affärsutveckling och strategisk marknadsföring kring förnybara material. Visionen är att hitta nya, innovativa sätt att maximera värdet av skog och trä. Här forskas kring papper, hygienprodukter, textilier och andra produkter baserade på träråvara. Hållbarhet är ett ledord, och centret fokuserar även på klimatförändringar, urbanisering och vatten- och markanvändning.

Jag ser därför fram mot en spännande och viktig dag i morgon! Mer info kommer på Skogen i Skolans webbplats och sociala medier!

/Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolans nationella kansli

Publicerad: