Framtidsbransch
SYV

Skogssektorn är en växande framtidsbransch med en stor bredd av yrken.

Branschen behöver kompetens inom allt från biologi, ekologi och skogsskötsel till bioteknik, kemiteknik, datavetenskap, samhällsvetenskap, IT och kommunikation – för att nämna några områden. Sektorn behöver fler medarbetare som hjälper till att utveckla en hållbar näring. Här har vi samlat information för dig som är studie- och yrkesvägledare.

Skogsmaskin som jobbar i skogen.

Skogen i Skolan arrangerar inspirationsdagar och skogliga studiebesök för studie- och yrkesvägledare för att öka kunskapen kring skogssektorns utbildnings- och yrkesmöjligheter. Vi kan i vissa fall hjälpa till att ordna PRAO-platser. 

Yrken inom skogssektorn 

Har du en elev som är intresserad av något av följande? 

  • Hur ett hållbart samhälle ska se ut. 
  • Hur vi ska bruka jordens resurser hållbart eller vilka material vi ska använda i framtiden.  
  • Framtidens digitala lösningar, smarta innovationer och ny teknik. 
  • Skogens landskap, ekosystem och biologisk mångfald. 
  • Naturturism 

  
Då är det definitivt dags att prata om en framtid i skogsbranschen. 

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran