Vanliga frågor - FAQ

Nedan följer några vanliga frågor och svar.

Vad gör Skogen i Skolan?

 • Vi vill erbjuda skolan utökade möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogssektorn.
   
 • Vi har omfattande kontaktnät med skogsföretag, organisationer, forskare och myndigheter och kan hjälpa din skola att etablera kontakt med dessa.
   
 • Vi hjälper er att starta en skolskog. Den är ett pedagogiskt komplement till inomhusundervisning där rörelse, upplevelser och kunskapsinhämtning om skogen och alla dess värden kan stimuleras. I skolskogen involveras alla sinnen och så gott som alla skolämnen kan tillämpas i denna miljö. Med detta kan följa en bättre hälsa, ökade insikter om samband i naturen och ett lärande för hållbar utveckling.
   
 • Vi producerar och distribuerar läromedel och idématerial, och arrangerar aktiviteter för lärare och elever, lokalt, regionalt och nationellt.

Hur kontaktar jag Skogen i Skolan?

Enklast når du kansliet för Skogen i skolan genom att skicka e-post till kansli@skogeniskolan.se

 • På sidan "Kontakt" som du hittar i menyn överst på webbplatsen finns kontaktuppgifter till ansvariga på Kansliet.
 • Under menyvalet "Om oss"  som finns i menyn överst på webbplatsen finns flera menyval. Här hittar du mer information om verksamheten, vilka som arbetar och styr den, Skogen i skolans historia, presentationsmaterial med mera.

Hur loggar man in?

Denna inloggning används enbart för att kunna göra förändringar på webbsidorna och det är regionansvariga samt kontaktpersoner för Skogen i skolan som idag har denna möjlighet.

Om du är regionansvarig/kontaktperson och inte har fått ditt användarnamn och lösenord kontaktar du kansli@skogeniskolan.se.

 • Du loggar in i det grå fältet under menyn, längst till höger.
 • Ange ditt användarnamn i det första fältet och lösen i det andra fältet.
 • Klicka på login-knappen och du är inloggad. Är du regionansvarig får du då tillgång till dina regionsidor.

Behöver du stöd eller har frågor när det gäller webbpubliceringen kan du kontakta Kommunikationsansvarig Gunilla Häggström, gunilla.haggstrom@skogen.se, 08-412 15 90, eller kansli@skogeniskolan.se.