Utbildning & forskning

Forskningsrapporter om skolskogar och utomhuspedagogik

För dig som söker fördjupning kring lärande utomhus har vi här samlat några forskningsrapporter om skolskogar och utomhuspedagogik. 


Om utomhuspedagogik

Om skolskogar

Vilka faktorer är det som gör att en skolskog används och uppskattas av pedagoger och elever? Jägmästaren Lina Bergquist har undersökt ett urval skolskogar i sitt examensarbete (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2008).

Ladda ner examensarbetet "Viktiga egenskaper hos framgångsrika svenska skolskogar"

Uppdaterad: