Utbildning & forskning

Forskningsrapporter om skolskogar och utomhuspedagogik

För dig som söker fördjupning kring lärande utomhus har vi här samlat några forskningsrapporter om skolskogar och utomhuspedagogik. 

 

Om skolskogar

Vilka faktorer är det som gör att en skolskog används och uppskattas av pedagoger och elever? Jägmästaren Lina Bergquist har undersökt ett urval skolskogar i sitt examensarbete (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2008).

Ladda ner examensarbetet "Viktiga egenskaper hos framgångsrika svenska skolskogar"

 

Om utomhuspedagogik

Birgitta Wilhelmssons avhandling (Umeå universitet, 2012) fokuserar på lärarnas avsikter och pedagogiska mål med lärande utomhus och hur dessa pedagogiska mål genomförs i utomhusaktiviteter. 

Ladda ner avhandlingen "Teachers' intention for outdoor education: conceptualizing learning in different domains"

Elever som får en del av undervisningen utomhus blir mer engagerade, samarbetar bättre och lär sig mer. Det visar Emilia Fägerstams uppmärksammade avhandling (Linköpings universitet, 2012) som bygger på studier i både Sverige och Australien.

Ladda ner avhandlingen "Space and Place: Perspectives on Outdoor Teaching and Learning"