Tall

Tall

Written by admin On the 0 Comments
Tall (Pinus sylvestris) Virkesförråd: 1 316 milj m3sk Trädslagsandel: 39,2 % Invandrade från sydost för 12000 år sedan och är numera vårt, näst granen, viktigaste skogsträd. Tallen är näst granen vårt vanligaste skogsträd. Den uppvisar tydliga skillnader i utseende.

Tall (Pinus sylvestris)

 • Virkesförråd: 1 316 milj m3sk
 • Trädslagsandel: 39,2 %
 • Invandrade från sydost för 12000 år sedan och är numera vårt, näst granen, viktigaste skogsträd.
 • Tallen är näst granen vårt vanligaste skogsträd. Den uppvisar tydliga skillnader i utseende. I norr har den kortare barr och smalare krona än i de södra delarna av landet. Man är osäker på om dessa skillnader hänför sig till olika underarter av tallen, eller om det är fråga om klimatiska anpassningar.
 • Stormfast tack vare pålrot, ljuskrävande och köldhärdig, dock känslig för luftföroreningar. Tallen utvecklas bäst på lerhaltiga moränmarker, men växer också på steniga, torra marker samt torvmark.
 • Trädens hårfina rötter samverkar i symbios med svampars mycel så kallad mykorrhiza, t.ex. tall- och smörsopp.
 • Avverkas normalt vid 90-150 års ålder. Den största kända svenska tallen, funnen i Närke, var 37 m hög med en stamomkrets på 5.9 m. Kan bli drygt 800 år. Det kan vara svårt att åldersbestämma riktigt gamla tallar eftersom de ofta är rötskadade. Detta gör det svårt att räkna årsringarna.
 • Virket har en mörk och rötfast kärna med ljusare ytved. De bästa virkeskvalitéerna ger bl.a. fanér och slöjdträ. Vanligt sågtimmer används till byggnader och möbler, klenare virke till pappersmassa och träfiberplattor.
 • "Strunt" kallades förr de färska mycket C-vitaminrika årsskotten på tall. Det sägs att karolinerna åt dessa under det ryska fälttåget och stoppade därmed skörbjuggen.
 • På grunda marker som hällmarker och mossar blir stammen ofta kort och krokig (martall).
 • På liknande sätt som för granen iakttas tallens barrförluster för att uppskatta dess vitalitet.

Populära frågor i Frågelådan om tall

Tall

Ladda ner info-blad om Tall som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: