Sälg

Sälg

Written by admin On the 0 Comments
Sälg (Salix caprea). Ett av de första trädslagen som vandrade in efter isavsmältningen för 12000 år sedan. Trivs bäst i ängsmarker, hagar och skogsbryn i soliga lägen.

Sälg (Salix caprea)

  • Virkesförråd: 14,2 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 0,4 %

▶ Sälgen hör, liksom asp, björk och rönn, till de tidiga invandrarna efter istiden. Är idag spridd över hela landet.
▶ Tillhör släktet Salix av vilka vi har många träd, buskar och ris i landet.
▶ Förekommer på de flesta marktyper. Ängsmarker, hagar och skogsbryn är vanliga växtplatser.
▶ Knoppfjället sprängs redan under vintern och de vithåriga blomaxen - ”videkissarna” - blir synliga långt före blomning.
▶ Blommar tidigt, ofta redan i april, på bar kvist. Är liksom andra salixarter s.k. tvåbyggare, med hon- och hanblommor på skilda plantor.
▶ Veden har en vitgul splint och en kärna som färsk är orange men mörknar efterhand till rödbruna färgtoner.
▶ Har stor ekologisk betydelse. Blad, blommor, knoppar, ved och bark är viktig näringskälla för många svampar, insekter och fjärilsarter. Ett exempel är videsvärmarens larver som äter av bladen.
▶ Sälgens blomning ger mycket pollen och nektar och är viktig för att våra pollinerande insekter ska överleva den kritiska våren. Gillas därför också av nyanlända insektsätande vårfåglar.
▶ Barken är rik på garvämnen och innehåller ämnet salicin, som har använts i medicinskt syfte.

Populära frågor i Frågelådan om sälg

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Sälg som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i SkogsSveriges kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk på SkogsSverige

 

Publicerad: