Rönn

Rönn

Written by admin On the 0 Comments
Rönn (Sorbus aucuparia). Invandrade tidigt efter inlandsisens avsmältning för 12000 år sedan. Utbrett djupgående rotsystem, skjuter stubb- och rotskott, är därför stormfast.

Rönn (Sorbus aucuparia)

 • Virkesförråd: 6,3 milj m3sk
 • Trädslagsandel: 0,2 %
 • Invandrade tidigt efter inlandsisens avsmältning för 12000 år sedan.
 • Utbrett djupgående rotsystem, skjuter stubb- och rotskott, är därför stormfast. Förekommer mest på mager, torr till fuktig jord i halvskuggiga lägen. Ofta i bergbranter. Mycket vind- och köldhärdig. Föredrar mycket sura marker.
 • Både busk- och trädform förekommer. 10-15 m hög och högst 80 år gammal. Grövsta rönnen uppmätt till 2.44 m i omkrets, högsta till 24 m.
 • Har rödvit bred splint och rödbrun kärna. Är svårkluven och ganska seg. Virket används till slöjdarbeten, räfspinnar och käppar i halmtak.
 • Bark och kvistar är begärlig föda för hare, rådjur och älg. Bären äts av många fåglar, som sedan sprider fröna. Därför växer det rönnar på ruiner och i grenklykorna på stora träd, så kallade flogrönnar.
 • Högt skattat alleträd för dess tålighet, blad, blommor och bär.
 • Rönnen är ett medelstort träd som är mycket mångformigt, eftersom det kan hybridisera (korsa sig) med oxel.
 • De klarröda bären sitter i klasar, och rikligt med bär sägs förebåda en snörik vinter.
 • Rönnen finns över hela landet upp till skogsgränsen i fjällen.

Populära frågor i Frågelådan om rönn

Rönn

Ladda ner info-blad om Rönn som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

 

Publicerad: