Lärk

Lärk

Written by admin On the 0 Comments
Lärk (Larix decidua) Virkesförråd: 1,4 milj m3sk Trädslagsandel: 0,0 % Införd på 1870-talet från Sydeuropa där den bildar skogsgräns på 2400 m. (Senare uppgifter visar på att den kan ha införts till Sverige betydligt tidigare)

Lärk (Larix decidua)

  • Virkesförråd: 1,4 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 0,0 %

▶ Lärksläktet tillhör tallväxterna och har sin största utbredning i Ryssland och Kanada. Odlade lärkarter i Sverige är japansk lärk, europeisk lärk och sibirisk lärk. Hybrider (korsningar mellan olika lärkarter) odlas också.
▶ Fossilfynd visar att sibirisk lärk (Larix sibirica) förekommit naturligt i Sverige för 9000 år sedan. Den anses därför idag som ett inhemskt trädslag. Växer i spridda förekomster i Norrland.
▶ Europeisk lärk (Larix decidua) växer naturligt i Mellaneuropa men fördes till södra Sverige redan på 1780-talet.
▶ Lärkarna trivs bäst på djup, lucker, frisk eller fuktig mark som sluttar.
▶ Lärkträden fäller sina barr på hösten, till skillnad från våra andra barrträd.
▶ Är beroende av att bilda mykorrhiza (svamprot) med vissa svampar, t.ex. lärksopp, för sitt näringsupptag.
▶ Splintveden är gulvit och den hartsrika och beständiga kärnveden är ljusröd som färsk och rödbrun efter torkning.
▶ Virket har sedan gammalt använts till byggnadsdelar som ska tåla vatten, som kölsvin på båtar, slussportar och pålvirke.
▶ Används idag till bl.a. till panel-, golv- och fönstervirke.
▶ För bändelkorsnäbben är lärkkottens frön stapelföda.

Ladda ner ett faktablad om Lärk

Publicerad: