Lärk

Lärk

Written by admin On the 0 Comments
Lärk (Larix decidua) Virkesförråd: 1,4 milj m3sk Trädslagsandel: 0,0 % Införd på 1870-talet från Sydeuropa där den bildar skogsgräns på 2400 m. (Senare uppgifter visar på att den kan ha införts till Sverige betydligt tidigare)

Lärk (Larix decidua)

  • Virkesförråd: 1,4 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 0,0 %
  • Införd på 1870-talet från Sydeuropa där den bildar skogsgräns på 2400 m. (Senare uppgifter visar på att den kan ha införts till Sverige betydligt tidigare)
  • Är ett snabbväxande, stormfast träd med djupgående, kraftiga sidorötter.
  • Utvecklas bäst på näringsrik, kalkhaltig mineraljord med rörligt markvatten Klarar även sämre marker dock ej stillastående vatten. Mycket ljuskrävande. Känslig för sen vårfrost och hög värme men tål sträng vinterkyla.
  • Avverkas vid 60-150 år då träden nått 20-35 m höjd.
  • Kan bli 600 år gammalt med 4 m omkrets och 42 m höjd.
  • Har kärnfullt rödbrunt virke med smal gul splint. Är motståndskraftigt mot röta. Används till båtar, fönster, vattenbyggnader och väggpanel i hus; klenare virke används till pappersmassa. Av kådan gör man s.k. venetiansk terpentin.
  • Fäller alla barren varje höst.
  • Lärksopp och lärkmusseron är detta träds mykorrhiza-svampar.

Populära frågor i Frågelådan om lärk

Lärk

Ladda ner info-blad om Lärk som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: