Gran

Gran

Written by admin On the 0 Comments
Är det till Sverige sist invandrade skogsträdet. Det spred sig från nordost via Finland för 3500 år sedan och har med naturlig utbredning nått till gränsen mot Blekinge, Skåne och Halland.

Gran (Picea abies)

▶ Länge antogs att granen var det sist invandrade trädslaget i vårt land efter istiden. Men senare forskning visar en mer komplex historia. Troligen spreds granen mycket tidigare och sannolikt har det skett  flera invandringsvågor.
▶ Idag är granen vårt vanligaste skogsträd och spridd över hela landet.
▶ Utvecklas bäst på näringsrik, fuktig mark. Har ytligt rotsystem och drabbas därför lätt av stormfällning.
▶ Blommar i början av maj i söder och mitten av juni längre norrut. Längst ut på grenarna i kronans övre del syns de upprättstående, djupröda honblommorna. De små hanblommorna växer längre ner.
▶ Blir normalt 200-300 år gammal. I skogsbruket avverkas granen vid 75 - 150 års ålder.
▶ Veden är gulvit utan tydlig gräns mellan splint och kärna. Virket har mångsidig användning, främst som råvara till
pappersmassa, konstruktions- och byggnadsvirke samt till kemiska produkter.
▶ Kan drabbas av många skadegörare. T.ex. rotticka som orsakar rotröta. Bland insekterna skapar granbarkborre de mest omfattande skadorna.
▶ På Fulufjället växer en klon av en gran - Old Tjikko kallad - som har växt på samma ställe i 9 550 år. Det är världens äldsta nu kända trädklon.

Populära frågor i Frågelådan om gran

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Gran som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i SkogsSveriges kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om julgranar på SkogsSverige.

Läs mer om den svenska skogen på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk på SkogsSverige

 

Publicerad: