En

En

Written by admin On the 0 Comments
En (Juniperus communis) Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 12000 år sedan och är världens mest spridda barrväxt. Av 40-talet arter är endast en inhemsk i Sverige. Har tämligen grunt rotsystem. Är anspråkslös vad gäller jordmån. Ljuskrävande, köld- och vindhärdig.

En (Juniperus communis)

▶ Enen - världens mest spridda barrväxt - invandrade till landet efter inlandsisens avsmältning. Av 40-talet existerande arter är endast en inhemsk i Sverige.
▶ Är anspråkslös vad gäller jordmån. Den växer långsamt och kan bli mycket gammal.
▶ Liksom hos övriga barrträd är han- och honblommor skilda åt. Den är dock tvåbyggare, d.v.s vissa träd har hanblom
och andra honblom.
▶ Enen ”ryker” i maj - juni när frömjölet sprids.
▶ Enbären, som egentligen är kottar, utvecklas efter två år till en mörkblå färg.
▶ Den doftrika veden är hård, seg och mycket hållbar med gul splint och brun kärna.
▶ Virket har företrädesvis använts till ölstånkor, smörbyttor och andra hushållsredskap. Inom konsthantverket används enen till exempelvis svarvarbeten och skulpturer.
▶ Enriset är begärligt för hare, älg och rådjur. Fåglar som orre och tjäder äter ”bären” och domherren fröna.
▶ Engallmyggan lägger sina ägg i barrknopparna, som ombildas för att omsluta myggans larver. Bildningarna kallas kikbär.

Ladda ner ett faktablad om En

Publicerad: