Ek (Druvek)

Ek (Druvek)

Written by admin On the 0 Comments
Druvek (Quercus petraea), Bergek, Vinterek Virkesförråd: 37,6 milj m3sk (avser både druvek och stjälkek) Trädslagsandel: 1,1 % (avser både druvek och stjälkek) Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmeperioden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.

Druvek (Quercus petraea), Bergek, Vinterek

  • Virkesförråd: 37,6 milj m3sk (avser både druvek och stjälkek)
  • Trädslagsandel: 1,1 % (avser både druvek och stjälkek)
  • Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmeperioden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.
  • Dominerande ekart på västkusten. Bildar ofta lågvuxen snårskog, s.k. krattek.
  • Trivs bäst på mullrik lerhaltig moränjord men växer också naturligt i bergig, stenbunden mark.
  • Är mycket stormfast tack vare kraftig pålrot med grova sidorötter.
  • Avverkas normalt vid 120-150 års ålder.
  • Den nu levande grövsta druveken, 4 m i omkrets, står i Slottsskogen i Göteborg.
  • Kärnveden är hård och rötbeständig. Av virket tillverkas bl.a. möbler, faner, parkettgolv och stängselstolpar.
  • Kaläts vissa år på försommaren av ekvecklarens och frostfjärilens larver.

Populära frågor i Frågelådan om ek

Druvek

Ladda ner info-blad om Druvek som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: