Brakved

Brakved

Written by admin On the 0 Comments
Brakved (Frangula alnus) Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 10000 år sedan. Är en mindre buske som växer som undervegetation i skogar, företrädesvis på fuktig mark med lågt pH-värde. Uppträder ofta rikligt i skogsbryn, intill vattendrag och som busksnår längs sjöar. Skjuter gärna stubb- och rotskott.

Brakved (Frangula alnus)

  • Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 10000 år sedan.
  • Är en mindre buske som växer som undervegetation i skogar, företrädesvis på fuktig mark med lågt pH-värde. Uppträder ofta rikligt i skogsbryn, intill vattendrag och som busksnår längs sjöar.
  • Skjuter gärna stubb- och rotskott.
  • Kan bli 5-6 m hög och cirka 60 år.
  • Veden har tunn gulaktig splint och en rödgul kärna. Förr framställdes träkol av veden till konstnärens kolteckningar och som del i kruttillverkning.
  • Blommar från juni till långt in på hösten med små oanseliga grönvita blommor som är begärliga för nektarsökande insekter.
  • Genom torkning och behandling av barken får man medikamentet frangulabark, ett milt avföringsmedel.

Ställ frågor i Frågelådan om brakved

Brakved

Ladda ner info-blad om Brakved som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: