Björk (Vårtbjörk)

Björk (Vårtbjörk)

Written by admin On the 0 Comments
Vårtbjörk (Betula pendula) Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk) Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  Invandrade från söder samtidigt med tallen för 12000 år sedan.

Vårtbjörk (Betula pendula)

 • Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk)
 • Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
 • Invandrade från söder samtidigt med tallen för 12000 år sedan.
 • Trivs bäst på friska fastmarker med rörligt grundvatten, men ej i våta kärr och mossar.
 • Klarar luftföroreningar bra och är vårt mest ljusälskande pionjärträd.
 • Stormfast med kraftig, knölig huvudrot med många sidorötter.
 • Utmärkt markförbättrare.
 • Avverkas normalt vid 60-80 års ålder, men kan bli 300 år gammal, 31 m hög och nära 5 m i omkrets.
 • Den sega ganska hårda veden används till möbler, plywood, svarveriarbeten samt som råvara till pappersmassa.
 • På 1700-1800-talets brändes björk till pottaska som användes till färgning, rengöring och del i glastillverkning.
 • Det finns ytterligare en björkart, dvärgbjörk, men den räknas som ett ris pga sitt växtsätt.
 • Fjällbjörk är en variant på glasbjörk som är anpassad till det kärva klimatet i fjällvärlden.
 • Björken är vårt vanligaste lövträd, men är inte lika vanlig som tall och gran. På senare år har intresset för björk ökat hos skogsindustrin.

Populära frågor i Frågelådan om björk

Nyfiken på hur björksav smakar?

Övning från Skogen i Skolan för årskurs 1-9 om tappning av björksav

Vårtbjörk

Ladda ner info-blad om Vårtbjörk som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: