Avenbok

Avenbok

Written by admin On the 0 Comments
Avenbok (Carpinus betulus) Virkesförråd: 0,8 milj m3sk Trädslagsandel: 0,0 % Invandrade under värmetiden för 3500 år sedan.

Avenbok (Carpinus betulus)

▶ Ett av de sist invandrade lövträden till Sverige efter istiden.
▶ Växer idag vild endast i Skåne, Blekinge, sydligaste Halland och Småland samt på Öland.
▶ Har fått sitt namn av likheten med bok men botaniskt är de inte närmare släkt.
▶ Måttliga anspråk på näringstillgång men trivs bäst på friska, väldränerade mulljordar.
▶ Blommar i samband med lövsprickning med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Når i Sverige ingen högre höjd (runt 20-25 m) men kan nå stor omkrets.
▶ Veden är gulvit, seg och tung och saknar synlig kärnved. Virket är det tyngsta, hårdaste och starkaste av alla de nordiska träslagen och har mycket högt bränslevärde.
▶ Har historiskt använts till artiklar som varit utsatta för hårt slitage som tappar, träskruvar, mangelrullar och maskindelar. Används idag till exempelvis verktygsskaft,
bordsskivor, hyvelbänkar, sportartiklar och huggkubbar. Virket går ofta under namnet ”vitbok” i handeln.
▶ Mycket lämplig som häckväxt. Tål klippning mycket bra. Skjuter stubbskott.
▶ Sveriges största sammanhängande avenbokbestånd finns på Öland.

Ladda ner ett faktablad om Avenbok

Publicerad: