Ask

Ask

Written by admin On the 0 Comments
Ask (Fraxinus excelsior) Virkesförråd: 4,9 milj m3sk Trädslagsandel: 0,1 % Invandrade i början av värmetiden för 8000 år sedan.

Ask (Fraxinus excelsior)

▶ Invandrade till landet efter istiden tillsammans med andra s.k. ädla lövträd under värmetiden. Växer idag naturligt upp till Värmland och Gästrikland.
▶ Ett av våra mest näringskrävande inhemska trädslag. Växer bäst på djupa och väldränerade mulljordar.
▶ Blommar på bar kvist före lövsprickning. Har både dubbelkönade och enkelkönade blommor. Frukterna är vingade nötter som sitter kvar långt in på vintern.
▶ Lövsprickningen sker sent (skiftet maj - juni) och bladfällningen relativt tidigt (slutet aug - sept). Förr var ask ett viktigt lövtäktsträd som hamlades för djurfoder.
▶ Högväxt träd - kan nå en höjd av 35 m.
▶ Veden är hård och seg med gulaktig splint och ljusbrun kärna.
▶ Virket har historiskt använts till t.ex. hjul, räfskammar, verktygsskaft och skidor. Används idag till t.ex. parkettgolv, sportredskap och verktygsskaft. Massivt trä och faner används till möbler, inredningar och innerdörrar.
▶ Viktig för biologisk mångfald - askpraktbagge, askvårtlav och askticka är exempel på hotade arter som är beroende av ask.
▶ Askskottsjukan har på senare år lokalt blivit ett betydande hot mot asken.
▶ Asken förknippas med världsträdet Yggdrasil i den fornnordiska mytologin.

Ladda ner ett faktablad om Ask

Publicerad: