Alm

Alm

Written by admin On the 0 Comments
Alm (Ulmus glabra) Virkesförråd: 2,7 milj m3sk Trädslagsandel: 0,1 % Invandrade från söder för 9000 år sedan.

Alm (Ulmus glabra)

▶ Skogsalmen tillhör den näringskrävande lundfloran. Bildar inslag i ädellövskog eller rena bestånd på rika mullmarker främst i södra Sverige, men spridda förekomster finns längre norrut.
▶ Alm är ett stort träd som kan bli uppåt 30 m högt. Har ett djupt rotsystem och är därför stormfast.
▶ Blommar i april-maj på bar kvist med samkönade blommor. Den vindspridda frukten (s.k. ”manna”) är en bevingad nöt.
▶ På Öland och Gotland växer också lundalm (Ulmus minor) och vresalm (Ulmus laevis). Båda arterna har blad med kal ovansida till skillnad från skogsalmen som har sträva blad med borstlika hår.
▶ I äldre tider var almen ett viktigt lövtäktsträd som hamlades regelbundet för djurfoder.
▶ Svampsjukdomen almsjuka är ett allvarligt hot mot landets almbestånd. Svampen täpper till trädets kärlsträngar så att näring inte kan transporteras och trädet dör. Sprids främst med almsplintborren.
▶ Almens splintved är gulvit medan kärnveden är ljus- till mörkbrun. Virket är tungt, segt och hårt och har tidigare använts till konstruktionsdetaljer som kräver extra styrka, som hjulnav och kvarnhjul.
▶ Används idag bl.a. till faner för möbeltillverkning. Av rot- och knölbildningar tillverkas almrot, ett masurtecknat faner.

Ladda ner ett faktablad om Alm

Publicerad: