Alm

Alm

Written by admin On the 0 Comments
Alm (Ulmus glabra) Virkesförråd: 2,7 milj m3sk Trädslagsandel: 0,1 % Invandrade från söder för 9000 år sedan.

Alm (Ulmus glabra)

 • Virkesförråd: 2,7 milj m3sk
 • Trädslagsandel: 0,1 %
 • Invandrade från söder för 9000 år sedan.
 • Trivs bäst på fuktiga lerhaltiga mullmarker med inslag av kalk.
 • Almarna räknas till de ädla lövträden. Skogsalmen, ett resligt träd med kupolformad krona, är både värmekrävande och näringsfordrande. Den uthärdar dock köld bättre än de övriga ädla trädslagen, varför den är mera spridd över landet. Den kan t o m påträffas i Vilhelmina i Lappland.
 • Har pålrot med kraftiga marknära rötter och är mycket stormfast.
 • Är ganska skuggfördragande och förhållandedvis köldhärdig.
 • Blir ett mäktigt träd med 30 m höjd och upp till 500 år gammalt.
 • Landets grövsta alm, 730 cm i omkrets, växer vid gården Röhäll utanför Åtvidaberg. Den högsta almen, 36 m, växer i Humlegården i Stockholm.
 • Förutom skogsalmen (U. glabra) finns också lundalm (U. carpinifolia) och vresalm (U. laevis) på Öland och Gotland.
 • Splinten är gulaktig och kärnveden mörkbrun. Virket är hårt, segt och har stor beständighet mot röta. Används bl.a. till faner för tillverkning av utsökt vackra möbler.
 • Ett vanligt alléträd.
 • Almsplintborren spriden den smittsamma almsjukan, orsakad av en svamp. Ledningsbanorna till bladen förstörs och trädet dör. Under 1900-talet har almsjukan härjat bland de västeuropeiska almbestånden. Det är därför förbjudet att införa alm till Sverige.
 • Ett rörsystem av alm anlades i London vid 1600-talets början. Det var helt oskadat och intakt vid uppgrävningen på 1930-talet.

Populära frågor i Frågelådan om alm

Alm

Ladda ner info-blad om Alm som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Publicerad: