Al (Klibbal)

Al (Klibbal)

Written by admin On the 0 Comments
Klibbal (Alnus glutinosa) Virkesförråd: 49,6 milj m3sk (gäller både gråal och klibbal) Trädslagsandel: 1,5 % (gäller både gråal och klibbal) Invandrade ifrån söder för 8500 år sedan.

Klibbal (Alnus glutinosa)

▶ Invandrade efter istiden söderifrån under den s.k. värmetiden. Växer idag främst i söder men finns också spridd längs Norrlandskusten.
▶ Trivs på fuktig mark och kan bilda alkärr som står helt översvämmade på våren.
▶ Med hjälp av knölar på rötterna, som är genomvävda av en strålsvamp, kan alen ta upp kväve från luften.
▶ Blommar tidigt på bar kvist med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Kan nå en höjd av ca 25 m. Blir sällan över 120 år gammal.
▶ Skott, knoppar och blad är klibbiga. Fäller sina löv gröna.
▶ Veden är mjuk och lätt samt rötbeständig under vatten. Historiskt har den därför använts till undervattenskonstruktioner. T.ex. var en av regalskeppet Vasas länspumpar tillverkad av al.
▶ Används idag för tillverkning av möbler och är populärt som slöjdträ och i träskor. Bra till träkol och rökflis pga sin låga tjärhalt.
▶ Alkärren är mycket värdefulla som livsmiljöer för många växter och djur, t.ex. för grönsiskan som äter alkottarnas frö.

Ladda ner ett faktablad om Klibbal

Publicerad: