Al (Gråal)

Al (Gråal)

Written by admin On the 0 Comments
Gråal (Alnus incana) Virkesförråd: 49,6 milj m3sk (avser både gråal och klibbal) ​Trädslagsandel: 1,5 % (avser både gråal och klibbal)..

Gråal (Alnus incana)

▶ Invandrade relativt tidigt från öster eller från nordöst och fanns redan under värmetiden allmänt i Svealand och Norrland. Växer idag främst i norra och mellersta Sverige.
▶ Bildar t.ex. karakteristiska strandskogar på landvinningsmark vid Bottenhavet.
▶ Föredrar, till skillnad från klibbalen, friska och väldränerade marker men kan också växa på torra sandmarker.
▶ Blommar tidigt på bar kvist med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Med hjälp av knölar på rötterna, som är genomvävda av en strålsvamp, kan alen ta upp kväve från luften.
▶ Kan i Norrland bli uppåt 200 år gammal. Blir sällan högre än 20 m.
▶ Veden får efter avverkning en orangeröd färg som bleknar med tiden. Veden är mjuk och lätt att klyva och bearbeta. Gråalen är ofta kvistig och krokig och lämpar sig därför bäst för mindre föremål som slöjdalster, leksaker och träskor.
▶ Inom skogsbruket nyttjas gråal ibland som skärmträd vid odling av känsliga trädslag.
▶ Alkottar ger föda åt fåglar som mesar och siskor.
▶ Artnamnet incana är en förstärkning av latinets canus (grå) och syftar på barkens färg.

Ladda ner ett faktablad om Gråal

Publicerad: