Skogsprodukter & industri

Faktablad från Skogen i Skolan

Faktablad om skogsindustri och produkter från skogen

Här har vi samlat faktablad om den svenska skogsindustrin och produkter från skogen. Du hittar lättfattlig information bl.a. om hur den avverkade skogen används och om papper, trä, bioenergi och andra föprnybara produkter från skogen. Faktabladen är pdf-dokument som är enkla att skriva ut och ta med ut i skogen eller på studiebesöket.

Förnybar energi från skogen

Förnybara produkter från skogen

Hur mycket papper ger ett träd

Papperskretsen (material för åk 4, länk till webbplats)

Papperets historia (film, mp4)

Miljöcertifiering av skogsbruk

Olika typer av papper

Skogen och klimatet

Så används den avverkade skogen

Så används det avverkade trädet

Trädens virkesegenskaper

Vem äger Sveriges skogar?

Världens skogar

Återvunnet papper blir nytt papper

Uppdaterad: