Skogen i Skolan

På den här sidan har vi samlat information om Skogen i Skolans verksamhet och relaterad information. Du hittar bl.a. information om hur Skogen i Skolan arbetar, hur du gör för att starta en skolskog och affischer om allemansrätten.

Om Skogen i Skolan

Lär med skogen i skolan
Informationsbroschyr om Skogen i Skolans verksamhet

Skogen i Skolans affischer

Tävlingen Skogens Mästare

Skogen i Skolan arrangerar tävlingen Skogens mästare för sjundeklassare. 

Lek och lär i skolskogen
Lär dig mer om hur en skolskog fungerar.

Framgångsrika skolskogar
Vilka faktorer är det som gör att en skolskog används och uppskattas av pedagoger och elever? Jägmästaren Lina Bergquist har undersökt ett urval skolskogar i sitt examensarbete.

 

Om allemansrätten

Allemansrätten, affisch med text, A3-format

Allemansrätten, affisch med text, A2-format

 

Viktig information till lärare och elever om stormskadad skog

Broschyr om skogen efter stormen
Det händer med jämna mellanrum att stormen drar fram och fäller skog. Den stormskadade skogen är livsfarlig att vistas i och livsfarlig som lekplats. Träd som har fallit kan ha hamnat i spänning och kan när som helst sprätta till med oerhörd kraft. Läs broschyr (som togs fram efter storm 2005) med information till lärare och elever om stormskadad skog.

 

Uppdaterad: