Skog, klimat & miljö

Faktablad från Skogen i Skolan

Faktablad om skogen, klimatet & miljön

Här har vi samlat faktablad om olika aspekter av skogen och klimatet och miljöhänsyn i skogsbruket. Du hittar lättfattlig information bl.a. om skogens biologiska mångfald, skogens vatten, förnybar energi från skogen och hur skogsbruket arbetar med naturhänsyn och skydd av skogsmark. Faktabladen är pdf-dokument som är enkla att skriva ut och ta med ut i skogen eller på studiebesöket.

Allemansrätt, affisch med text, A3-format

Allemansrätt, affisch med text, A2-format

Allemansrätten - inte störa inte förstöra

Biologisk mångfald i skogen

Fotosyntesen - den gröna fabriken

Förnybar energi från skogen

Jakt och friluftsliv i skogen

Miljöcertifiering av skogsbruk

Skogen och klimatet

Skogen nära staden

Skogen berättar om vår historia

Skogens många värden

Skogens vatten

Skogstyper i världen

Stormskadad skog - en farlig lekplats

Sveriges skogstyper

Så skyddas värdefull skog

Världens skogar

Återvunnet papper blir nytt papper

Uppdaterad: