Lönn (Skogslönn)

Lönn (Skogslönn)

Written by admin On the 0 Comments
Skogslönn (Acer platanoides). Invandrade under värmetiden för cirka 7000 år sedan. Blir knappt 20 m hög på 100 år. Kan dock uppnå 31 m i höjd och 620 cm i omkrets. Blir sällan över 150 år.

Skogslönn (Acer platanoides)

  • Virkesförråd: 1,8 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 0,1 %

▶ Ett av våra härdigaste lövträd som förekommer vild upp till södra Norrland.
▶ I Sverige växer också naverlönn (Acer campestre) naturligt, men endast i sydligaste Sverige.
▶ Trivs på djup, näringsrik och frisk mark.
▶ Blommar med tvåkönade blommor i aprilmaj, alldeles innan lövsprickningen.
▶ Kan bli runt 25 m hög men sällan över 150 år gammal.
▶ Angrips ofta av rötsvampar som t.ex lönnticka och fnösketicka. Når därför sällan hög ålder.
▶ Uppskattas för de vackra höstfärgerna och är ett värdefullt allé- och vårdträd.
▶ Veden är vit till gulvit och har vanligen ingen utpräglad kärnved.
▶ Historiskt har lönnvirke använts i t.ex. stråkinstrument, räfspinnar och husgerådsartiklar.
▶ Används idag till musikinstrument, möbler, faner och parkett.
▶ Bladsjukdomen lönntjärfläck, som orsakas av en svamp, är vanlig inom lönnens utbredningsområde i Sverige.
▶ Många känner lönnens frukter som ”näsor". Om de öppnas och fröet petas bort, kan de tack vare sin klibbighet fästas en stund på nästippen som en lösnäsa.

Ladda ner ett faktablad om Skogslönn

Publicerad: