Ek (Skogsek)

Ek (Skogsek)

Written by admin On the 0 Comments
Skogsek (Querqus robur), Stjälkek, Sommarek Virkesförråd: 37,6 milj m3sk (avser både bergek och skogsek) Trädslagsandel: 1,1 % (avser både bergek och skogsek) Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmetiden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.

Skogsek (Querqus robur), Stjälkek, Sommarek

▶ Skogseken (även kallad stjälkek eller sommarek) invandrade från söder vid början av värmetiden och bildade
vidsträckta skogar tillsammans med alm, lind och ask.
▶ Utvecklas bäst på mullrik, lerhaltig jord men växer också på bergiga, magra marker.
▶ Kraftig pålrot med grova sidorötter gör trädet mycket stormfast.
▶ Sen lövsprickning. Blommar med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Eken kan bli grövre än något annat inhemskt trädslag och mycket gammal - över 1000 år. I skogsbruket avverkas ek normalt vid 120-150 års ålder.
▶ Veden är hård och rötbeständig. Virket användes därför tidigt till bl.a. skeppsbyggnad. Under Sveriges stormaktstid var
eken fridlyst och fick bara användas för kronans behov.
▶ Idag används ekvirke till bl.a. möbler, faner, golv och stängselstolpar.
▶ Ekollon är begärlig föda för djur som fåglar, möss, ekorrar, vildsvin och rådjur.
▶ Av stor betydelse för biologisk mångfald. En enda trädindivid kan hysa mängder av olika arter i hålrum, på bark, i ved och mulm.
▶ Allmänt är minst 1000 olika arter knutna till ek, varav många skalbaggar. Ekoxen, Europas störststörsta skalbagge, är en av de mest kända.
 

Populära frågor i Frågelådan om ek

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Ek som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i SkogsSveriges kluriga quiz!

Lär dig mer om skog

Läs mer om den svenska skogen på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk på SkogsSverige

 

Publicerad: