Skogen i Skolans filmer

Skogen i Skolans verksamhet har bedrivits nationellt i drygt 40 år. Filmerna om Skogen i Skolan är gjorda i egen regi.

Skogen i Skolan har samarbetat med Skogsstyrelsen i många år både som finansiär och många medarbetare som arbetar med verksamheten. Skogsstyrelsen har också producerat en film om Skogen i Skolan.

Så här använder du övningarna i Skolskogsryggsäcken
Skolskogsryggsäcken finns att köpa på: https://www.skogeniskolan.se/laromedel/laromedel/skolskogsryggsack och övningarna kan du ladda ner här: https://www.skogeniskolan.se/ovningar.
Så använder du skolskogsryggsäcken!

Älgleken

Bygg ett träd med eleverna

Byta träd

Djur i nacken

Fladdermus

Hitta mitt träd

Ormstafett

Skogsslinga och spindelövningar

Skogsstyrelsens film om Skogen i Skolan
Skogsstyrelsen är med i Skogen i skolan och för oss är arbetet med SiS ett strategiskt verktyg för att nå målgrupperna barn, ungdomar och lärare.
Skogsstyrelsens syfte med Skogen i skolan är:
  • Att öka kunskapen om, intresset av och förståelsen för skogens alla värden, så som skogsbruk, miljö, hälsoeffekter, friluftsliv och att lyfta fördelarna med skolskogen som uterum i undervisningen.
  • Att tydliggöra för ungdomarna de möjligheter till arbete inom skogssektorn som finns för såväl kvinnor som män och därigenom öka intresset hos ungdomar att söka sig till utbildningar inom det skogliga området. Vi har fokus på att öka intresset hos flickor för det skogliga området och i förlängningen ökad jämställdhet inom skogssektorn.
  • Att stimulera och inspirera yngre generationer till mer vistelse i utemiljöer, och även i skogen. Detta leder i förlängningen till bättre folkhälsa och livskvalitet.
 
Film om Skogen i Skolan

Skogen i Skolans film
Filmen visar en skolklass på en lektion ute i sin skolskog där läraren ger uppgifter till eleverna. Skogen i Skolans metodik är utomhuspedagogik och vi erbjuder skolskogar där den kan praktiseras. Vi har också läromedel, övningar och faktablad som finns tillgängliga på vår webbplats.

Uppdaterad: