Kalenderhändelser - 2020-09

Tid
Plats
Skatås, Göteborg
Arrangör
Skogen i Skolan
Mer info:

--------------------  OBS! Ändrade tider --------------------
För att följa de riktlinjer vi har pga corona-situationen behöver vi dela upp er i två grupper och korta ner tiden för utbildningen till halvdag. Den ena gruppen kommer på förmiddagen kl. 10:00-12:00 och den andra gruppen kommer på eftermiddagen kl. 13:00-15:00.

Alla som anmält sig har fått ett mejl där...