Kalenderhändelser - 2020-03

Tid
Plats
Vindskyddet nedanför Teleborgs slott, Växjö
Mer info:

Skogen erbjuder en miljö som stimulerar både fantasi och kreativitet. I skolskogen går det att kombinera undervisning med upplevelser och lek på ett sätt som är svårt att göra i ett vanligt klassrum. Där kan eleverna lära med flera sinnen och förankra kunskapen i egna naturupplevelser.

Syftet med träffen är att inspirera och testa konkreta övningar,...