Illustration: Skogssällskapet

En

Illustration: Skogssällskapet

Vetenskapligt namn: Juniperus communis

Enen invandrade till Sverige för ca 12000 år sedan, efter inlandsisens avsmältning. Enen är världens mest spridda barrväxt och av ett 40-tal arter i Sverige är endast en inhemsk.

Enen är ljuskrävande, köld- och vinterhärdig och har ett tämligen grunt rotsystem. Den är anspråkslös när det kommer till jordmån, växer långsamt och kan blir väldigt gammal.

Hon- och hanblommor är skilda åt precis som hos övriga barrträd. Enen är dock tvåbyggare vilket betyder att vissa träd har hanblom och andra träd har honblom. Under maj och juni så ”ryker” det om enen, det är när frömjölet sprids. Enbären utvecklas efter två år till en mörkblå färg och är egentligen kottar.

Rådjur, hare och älg gillar att äta enriset, fåglar som orre och tjäder äter de små kottarna och domherren äter fröna.

Veden är doftrik, hård och seg, den har gul splint och brun kärna. Virket har främst använts till hushållsredskap så som exempelvis smörbyttor. Enen används även till svarvarbeten och skulpturer inom konsthantverket. I barrknopparna lägger engallmyggan sina ägg, knoppen ombildas då för att omsluta myggans larver. Efter ombildningen kallas knoppen för kikbär.

Ladda ner som PDF:

En

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran