Foto: David Clode

Digitala lektioner

Våra digitala lektioner omfattar 26 lektioner som är riktade till årskurs 4-6 samt 12 lektioner riktade till årskurs 7-9. Lektionerna har koppling till läroplanen samt till FNs globala mål för en hållbar utveckling.

De digitala lektionerna handlar om skogens viktiga roll för en hållbar utveckling och behandlar viktiga ämnen såsom biologisk mångfald, skogens roll i Sveriges historia och vår pågående omställning till ett fossilfritt samhälle. Med hjälp av våra digitala lektioner får även elever som inte har möjlighet att vistas i skogen en möjlighet att skapa en relation till skogen.

Vill du sortera våra digitala lektioner på årskurs, ämne och årstid så kan du gör det på ”Sök material”.

Årskurs 4-6

Skogen och klimatet

Biologisk mångfald

Människorna och skogen

Produkter från skogen

Skogarna i världen

Upplevelser i skogen

Årskurs 7-9

Ekologiskt perspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Socialt perspektiv

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran