Illustration: Skogssällskapet

Ask

Illustration: Skogssällskapet

Vetenskapligt namn: Fraxinus excelsior

Asken invandrade till Sverige efter istiden för ca 8000 år sedan tillsammans med andra så kallade ädla lövträd. Idag växer asken naturligt upp till Värmland och Gästrikland. Det här är ett av landets mest näringskrävande inhemska trädslag, trädet växer bäst på djupa och väldränerade mulljordar. Asken kan nå en höjd av 35 meter.

Trädet blommar på bar kvist innan lövsprickningen och har både dubbelkönade och enkelkönade blommor. Frukterna sitter kvar långt in på vintern och är vingade nötter. I skiftet maj – juni sker lövsprickningen och trädet fäller sina löv i slutet av augusti – september.

Asken är viktig för den biologiska mångfalden, exempelvis är askticka, askpraktbagge och askvårtlav hotade arter som är beroende av asken. Askskottsjukan har blivit ett betydande hot mot arten.

Veden är hård och seg med ljusbrun kärna och gulaktig sprint. Historiskt sett har det använts till exempelvis skidor, räfskammar, hjul och verktygsskaft. Idag använder man det till exempelvis parkettgolv, sportredskap och verktygsskaft. Massivt trä och faner används även till innerdörrar, inredningar och möbler. Asken förknippas med världsträdet Yggdrasil från den fornnordiska mytologin.

Ladda ner som PDF:

Ask

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran