Illustration: Skogssällskapet

Alm

Illustration: Skogssällskapet

Vetenskapligt namn: Ulmus glabra

Almen invandrade från söder för 9000 år sedan. Trädet bildar inslag i ädellövskog eller finns i rena bestånd i rika mullmarker i främst södra Sverige. Det finns också spridda förekomster längre norrut.

Alm är ett stort träd som kan bli hela 30 meter högt, det har ett djupt rotsystem och är därför stormfast. Trädet blommar i april-maj på bar kvist med samkönade blommor. Almens vindspridda frukt som heter manna är en bevingad nöt.

På Gotland och Öland växer även lundalm (Ulmus minor) och vresalm (Ulmus laevis). Båda dessa arter har blad med kal ovansida till skillnad från skogsalmens sträva blad med borstlika hår.

Svamsjukdomen almsjuka är ett vanligt problem som hotar landets almbestånd. Svampen täpper till kärlsträngarna i trädet så att näring inte kan transporteras och trädet dör. Främst så sprids svampen med almsprintborren.

Almens splintved är gulvit och kärnveden är ljus- till mörkbrun. Veden är seg, tung och hår och har tidigare använts till konstruktionsdetaljer som kräver extra styrka, exempelvis kvarnhjul och hjulnav. Idag används virket bland annat till faner för möbeltillverkning.

Ladda ner som PDF

Alm

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran